17 januari 2020 van 14:30 tot 15:30

Professional Performance Dialoog

Professional Performance Dialoog: Professional in een veranderende samenleving

In levenslang leren is het bereiken van een 'expertniveau' geen statisch eindpunt, maar een dynamisch proces waarin professionals experts zijn juist omdat ze hun routines voortdurend aanpassen.

Bij een Professional Performance Dialoog gaan experts en belangstellenden vanuit het focusgebied Professional Performance in gesprek met studenten en professionals uit het werkveld. Deze dialoog wordt georganiseerd ter gelegenheid van een actuele 'gebeurtenis' binnen het focusgebied.

De aanleiding voor deze 2e Professional Performance Dialoog is de oratie van Marieke van der Schaaf op 17 Januari 2020 om 16.15 uur in de Aula van het Academiegebouw Utrecht. Marieke van der Schaaf is hoogleraar Onderzoek en Ontwikkeling van Onderwijs in de Gezondheidszorg aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Haar oratie is getiteld 'CAREDUCATION'.

Het onderwerp van de dialoog is het opleiden van professionals in een veranderende samenleving. Wat is kenmerkend voor professionals die zich als experts in hun domein blijven ontwikkelen? Wat hebben professionals nodig om zich te blijven ontwikkelen? Hoe geef je daar binnen organisaties leiding aan?

Na afloop van deze Professional Performance Dialoog is er nog even tijd om na te praten. Vervolgens kunt u zo doorlopen naar de aula om aanwezig te zijn bij de oratie.

Wij verheugen ons op uw komst!

 

Begindatum en -tijd
17 januari 2020 14:30
Einddatum en -tijd
17 januari 2020 15:30