Professional Ethical Decision-making for Global Challenges

tot

Op vrijdag 8 maart zullen Elaine Mak, Laura Henderson en Thom Snijders een diverse mix van onderzoekers en professionals samenbrengen, met achtergronden in het recht, filosofie, bestuur & organisatiewetenschap en geowetenschappen, om zich te buigen over de uitdagingen die voortkomen uit professionele ethische besluitvorming met betrekking tot complexe maatschappelijke vraagstukken.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Drift 21, Utrecht - Sweelinckzaal
Meer informatie
To attend this event, please sign up by completing this form