20 maart 2017 van 14:00 tot 15:00

Presentatie Jolien Scholten: onderzoek naar bezitsconstructies in Nederlandse dialecten

Op maandag 20 maart houdt Jolien van Scholten MA (Language structure: variation and change) een presentatie over haar onderzoek naar bezitsconstructies in Nederlandse dialecten. De presentatie is gericht op een breed publiek. 

De Nederlandse taal is rijk aan dialectvariatie. De afgelopen twee decennia heeft het taalkundig onderzoek naar de verschillen tussen dialecten op zinsniveau een grote groei doorgemaakt. Dit soort onderzoek kan ons veel vertellen over ons menselijk taalvermogen. Momenteel doet Scholten  onderzoek naar de manier waarop dialecten bezit uitdrukken. Met name in de provincies langs de Duitse grens zijn allerlei interessante taalconstructies te vinden die in het westen en zuiden van Nederland en in Vlaanderen niet voorkomen. Dit maakt deze gebieden tot een heel interessant onderzoeksobject.

 

Begindatum en -tijd
20 maart 2017 14:00
Einddatum en -tijd
20 maart 2017 15:00
Entree
Gratis
Meer informatie
Website Gemeente Anloo