10 december 2018 van 12:45 tot 13:45

Promotie Hedy Maagdenberg

Precisie antistolling met vitamine K-antagonisten bij kinderen

Vitamine K-antagonisten (VKA’s) zijn antistollingsmedicijnen (bloedverdunners), waarvoor een patiënt gedurende het gebruik bij een trombosedienst onder controle is voor de juiste dosering. Kinderen krijgen maar zelden een VKA voorgeschreven. VKA’s zijn wel nodig bij een aantal aangeboren of verworven hartafwijkingen, als het risico op het ontstaan van een bloedstolsel is verhoogd. Door het lage aantal kinderen dat een VKA gebruikt is de kennis van deze middelen bij kinderen beperkt. Met dit proefschrift hebben we meer informatie willen verkrijgen over de behandeling van kinderen met VKA’s.

Met name gedurende de eerste maand van het gebruik van een VKA  blijkt de kwaliteit van de antistollingsinstelling relatief laag. Patiënten zijn ongeveer de helft van de tijd buiten het therapeutische antistollingsgebied en lopen het risico trombose of een bloeding te ontwikkelen. Verder bleek dat een groot deel van de patiënten met name in de eerste weken van de behandeling een bloeding ontwikkelde. Jonge kinderen hebben vaker een lagere kwaliteit van de antistollingsbehandeling in de eerste 3 maanden van het gebruik en hebben een hoger risico op het ontwikkelen van een bloeding.

We hebben voor de in Nederland gebruikte VKA’s (acenocoumarol en fenprocoumon) een model ontwikkeld dat voor ieder kind de juiste dosering kan voorspellen. In deze modellen is rekening gehouden met zowel variaties in het DNA als ook met het ontwikkelende lichaam en de indicatie voor het gebruik van de VKA.  

Door deze modellen te gebruiken hopen wij dat in de toekomst de kwaliteit van de behandeling met VKA’s kan worden verbeterd.

Begindatum en -tijd
10 december 2018 12:45
Einddatum en -tijd
10 december 2018 13:45
Promovendus
H. Maagdenberg
Proefschrift
Precision anticoagulation with vitamin K antagonists in children
Promotor(es)
prof. dr. A. de Boerprof. dr. A.H. Maitland - van der Zee
Co-promotor(es)
dr. M.B. Bierings