12 september 2018 van 12:45 tot 13:45

Promotie Lars-Eric Fielmich

Positioneren van het cel delingsvlak tijdens asymmetrische celdeling

Om te vermenigvuldigen deelt een moedercel zich in twee dochtercellen. Celdeling kan symmetrisch (vermeerderen van cellen) of asymmetrisch (diversificatie van cellen) zijn. De plaats waar de cel in tweeën deelt wordt bepaald door de positie van de mitotische spoel. De spoel bevat vele trekdraden, microtubuli genaamd. Vanaf het celmembraan wordt er getrokken aan de microtubuli. Hierdoor wordt de spoel en daarmee het delingsvlak van de cel gepositioneerd. De trekkrachten worden geleverd door krachtgeneratoren die de microtubuli verankeren aan het celmembraan. Het onderzoek in dit proefschrift is toegespitst op de vraag hoe de trekkrachten op microtubuli gereguleerd wordt om tijdens asymmetrische celdelingen de spoel en daarmee het delingsvlak correct te positioneren. Foutieve regulatie van celdeling en het positioneren van het delingsvlak kan leiden tot ontwikkelingsfouten en ziekte, zoals bijvoorbeeld kanker. 

Voor ons onderzoek gebruikten wij de nematode Caenorhabditis elegans, een rondworm die volwassen tot 1 mm groot wordt. De krachtgenerator is sterk geconserveerd in de evolutie: in elke cel van elk dier wordt de spoel door deze of nauw verwante eiwitten gepositioneerd. Hierdoor is een simpel dier als de worm een representatief model om een fundamenteel biologisch proces te bestuderen.

Met gebruikmaking van de modernste technieken in microscopie, genetica en celbiologie hebben wij gedetailleerd onderzoek gedaan naar het generen van trekkrachten. Zo hebben wij ontdekt hoe losse onderdelen van de krachtgenerator bijdragen aan het generen van trekkracht en hoe een juiste asymmetrische verdeling van trekkrachten ontstaat om tot een juiste asymmetrische deling te komen.

Begindatum en -tijd
12 september 2018 12:45
Einddatum en -tijd
12 september 2018 13:45
Promovendus
L. Fielmich MSc
Proefschrift
Pulling apart mitotic spindle positioning in the C. elegans early embryo
Promotor(es)
prof.dr. S.J.L. van den Heuvel