18 oktober 2019 van 09:00 tot 17:30

Populisme: nuttig hulpmiddel voor politieke analyse of leeg modewoord? (Workshop)

Populisme is een van de meest gebruikte politieke modewoorden van onze tijd geworden. Kranten staan vol met koppen over dit onderwerp en wetenschappers, journalisten en critici zijn betrokken bij een levendig debat over de herkomst en oorzaak van dit fenomeen. Toch zijn er critici die zich afvragen of populisme überhaupt bestaat?

Deze workshop wordt georganiseerd door IOS platform Liberal and Illiberal Democracy, een interdisciplinair netwerk van wetenschappers die de belangrijkste transformaties van, en uitdagingen voor, democratie in verleden en heden bestuderen.

Institutions for Open Societies

Institutions for Open Societies (IOS) is een van de vier interdisciplinaire onderzoeksgebieden van de Universiteit Utrecht. IOS-onderzoek richt zich op de ontwikkeling en uitbouw van gezonde open samenlevingen, waar dan ook ter wereld.

De voertaal van de workshop is Engels. Meer informatie is daarom in het Engels beschikbaar. 

Begindatum en -tijd
18 oktober 2019 09:00
Einddatum en -tijd
18 oktober 2019 17:30