tot

PO Matinee Café - Stadsnetwerk gelijke kansen

Thuislerend kind

Samenwerking schools en buitenschools leren

Sommige kinderen hebben net wat meer steun nodig bij het leren. Dat is de afgelopen tijd extra duidelijk geworden tijdens de coronacrisis, waarbij de scholen dichtgingen en andere hulp wegviel.

In feite is het een vraagstuk dat er altijd is: hoe realiseer je gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen? Wat kun je doen in de schoolse setting? Wat kun je buiten die schoolse setting, wie neemt initiatief, en hoe laat je alles zo optimaal mogelijk samenwerken? Dit vraagstuk staat centraal in het ‘Stadsnetwerk gelijke kansen’ (zie hieronder).

We nodigen leerkrachten van basisscholen en andere direct betrokkenen uit om aan te haken in een online bijeenkomst op 18 juni (15.30 - 17.00 uur).

Programma 

We beginnen met een korte inleiding, gevolgd door enkele korte voorbeelden uit het Stadsnetwerk, en hoe daar gezocht wordt naar efficiënte samenwerking.

  • Lotte Henrichs (Werkplaats onderwijsonderzoek): Project Gelijke onderwijskansen
  • Merlijn Slothouber (Taal Doet Meer): samenwerking met scholen po
  • Maarten Reichwein (Wetenschapsknooppunt Utrecht): initiatieven zoals de Summerschool Junior
  • Hans van Oort (stadsnetwerk gelijke kansen)

Hierna gaan we in groepjes uiteen om vragen en ideeën uit te wisselen. Aan het eind ronden we gezamenlijk af.

Aanmelden

Deelname is gratis. Graag wel even aanmelden door een mail te sturen naar po@uu.nl met daarin je naam en emailadres. 

Stadsnetwerk Gelijke Kansen

In het Stadsnetwerk Gelijke Kansen zijn de krachten gebundeld van buitenschools aanbod. Ook de Universiteit Utrecht participeert in dit netwerk. Lees meer op de website van Gemeente Utrecht.

Wat is een Matinee Café?

De Matinee Cafés zijn ontmoetingsplekken waar actuele thema’s aan bod komen op het gebied van onderwijsonderzoek in het po. De (online) bijeenkomsten zijn met name interessant voor leerkrachten, schoolleiders, studenten/docenten van de pabo, vrijwilligers en onderzoekers. Deelname is gratis.

Organisatie: Hogeschool Utrecht, Marnix Academie, Universiteit Utrecht en de schoolbesturen van het PO Partnerschap Provincie Utrecht.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd