9 januari 2020 om

PO Matinee Cafe: Orde houden in de klas

Interacties tussen leraren en leerlingen beïnvloeden de werkbeleving en kunnen ervoor zorgen dat je met plezier of juist met tegenzin naar je werk gaat. In deze workshop kijken we aan de hand van een bepaald model, het interpersoonlijk model, naar zowel positieve als problematische interacties met leerlingen. Onderzoek aan de hand van het interpersoonlijk model biedt suggesties om problematische relaties te verbeteren en handelingsalternatieven als leerlingen problematisch gedrag vertonen.

Meer informatie

Wat is een Matinee Café?

De in totaal zes Matinee Cafés zijn ontmoetingsplekken waar actuele thema’s aan bod komen op het gebied van onderwijsonderzoek in het po. Deelname is gratis, graag wel even aanmelden.

Begindatum en -tijd
9 januari 2020
Einddatum en -tijd
9 januari 2020