tot

PO Matinee Café

PO Matinee Cafe beginnend leren lezen

Op donderdag 5 November kun je weer (online) aanschuiven bij een nieuw PO Matinee Café. Arjan van Tilborg vertelt dan over het Beginnend leren lezen bij kinderen met een verstandelijke beperking. 

Over het proces van beginnend leren lezen bij kinderen met een verstandelijke beperking is nog weinig bekend. Daarnaast zijn lees-leermethodieken voor deze groep kinderen niet aangepast op hun behoeftes, of wordt materiaal gebruikt dat verouderd of niet werkzaam is. Arjan van Tilborg onderzocht een groep kinderen met een verstandelijke beperking op verschillende achterliggende factoren die te maken hebben met het leren lezen. Welke factoren zijn van invloed, zowel stimulerend als belemmerend voor het leren lezen? En wellicht nog belangrijker in het licht van passend onderwijs: is er een mogelijkheid om kinderen met een verstandelijke beperking op een vergelijkbare manier tot lezen te laten komen als kinderen met een reguliere ontwikkeling?

In het Matinee Café op 5 november zal Arjan hier meer over vertellen. Ook gaat hij in gesprek met Joost Teunissen, kleuterleerkracht op BS de Fakkel, over zijn ervaringen omtrent het beginnend leren lezen en zijn verwachtingen ten aanzien van de bevindingen van het onderzoek.

Aanmelden

Deelname is gratis. Je kunt je aanmelden via het inschrijfformulier

Wat is een Matinee Café?

De Matinee Cafés zijn ontmoetingsplekken waar actuele thema’s aan bod komen op het gebied van onderwijsonderzoek in het po. De (online) bijeenkomsten zijn met name interessant voor leerkrachten, schoolleiders, studenten/docenten van de pabo, vrijwilligers en onderzoekers.

Organisatie: Hogeschool Utrecht, Marnix Academie, Universiteit Utrecht en de schoolbesturen van het PO Partnerschap Provincie Utrecht.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd