7 maart 2018 van 10:30 tot 11:30

Promotie Tom Raaymakers

Planten herkennen uitzonderlijk diverse groep aanvallers

Tegen 2050 moet de gewasproductie verdubbeld zijn om de groeiende wereldbevolking te kunnen blijven voorzien. Ziekteverwekkers (pathogenen) van planten vormen een grote bedreiging voor de voedselverziening. Planten hebben een immuunsysteem waarmee ze pathogenen kunnen waarnemen. Hierbij maken ze gebruik van zogenaamde receptoreiwitten, die na detectie van moleculen afkomstig van ziekteverwekkers, patronen genaamd, een afweerreactie starten. Dit kan vervolgens leiden tot effectieve pathogeenonderdrukking en resistentie. In dit proefschrift wordt de ontdekking van een nieuw patroon omschreven, NLP’s. NLP’s zijn eiwitten die voorkomen bij voornamelijk plantgeassocieerde bacteriën, schimmels en oömyceten. Toen we de modelplant Arabidopsis thaliana (de zandraket) deze NLP’s lieten produceren resulteerde dat in dwerggroei. Groeiremming wordt ondere andere in verband gebracht met activatie van het immuunsysteem. Dat bleek ook hier het geval te zijn. De NLP’s die door de zandraket herkend worden zijn 200-300 aminozuren lang. Echter is slechts een klein stukje van 9-24 aminozuren vereist voor herkenning. Dit is het stukje dat ook meest overeenkomt tussen de NLP’s van verschillende ziekteverwekkers. Verder wordt beschreven welk receptoreiwit verantwoordelijk is voor de herkenning van deze NLP’s, RLP23 genaamd. Niet alleen de zandraket maar ook het gewas sla blijkt deze NLP-eiwitten te herkennen. Echter lijkt er een ander receptoreiwit verantwoordelijk te zijn voor NLP-herkenning in sla. Ten slotte geeft de auteur een overzicht van hoe de vergaarde kennis in dit proefschrift toegepast zou kunnen worden in gewasveredeling.

Begindatum en -tijd
7 maart 2018 10:30
Einddatum en -tijd
7 maart 2018 11:30
Promovendus
T.M. (Tom) Raaymakers
Proefschrift
Activation of plant immunity by microbial Nep1-like protein patterns
Promotor(es)
prof.dr. A.F.J.M. van den Ackerveken