6 februari 2019 van 16:15 tot 17:15

Promotie Ke Yu

Plant-beneficial microbes chemically communicate with the plant to facilitate plant root colonization

Alle planten worden aangevallen door een wijd scala aan schadelijke insecten en ziekteverwekkende microben. Dit is met name een probleem in de landbouw waar schadelijke organismen de oogst verminderen en moeten worden bestreden met milieuonvriendelijke chemicaliën. Er zijn echter ook microben die planten beschermen. In dit proefschrift is onderzocht hoe dergelijke plant probiotica de wortel van een plant koloniseren. Wortelkolonisatie is een vereiste alvorens dergelijke bacteriën de plant kunnen beschermen. Uit ons onderzoek bleek dat de probiotica daarvoor in de wortel bepaalde afweerreacties moeten kunnen onderdrukken. Daarnaast bleek ook dat planten, in reactie op probiotica, coumarines produceren en uitscheiden. Deze chemische verbindingen hebben antimicrobiële activiteit, en sturen de samenstelling van de microbiële gemeenschap op de wortel, maar schaden de probiotica niet. Wij denken dat uitscheiding van de kolonisatie door specifieke probiotica stimuleert. Begrip van dergelijke specifieke interacties tussen de plant en probiotica zal uiteindelijk kunnen leiden tot verbeterde toepassing van plant probiotica en daarmee kunnen we hopelijk hogere opbrengsten en verminderd gebruik van chemicaliën in de landbouw realiseren.

Begindatum en -tijd
6 februari 2019 16:15
Einddatum en -tijd
6 februari 2019 17:15
Promovendus
K. Yu
Proefschrift
Chemical communication in the root microbiome
Promotor(es)
prof. dr. ir. C.M.J. Pieterse
Co-promotor(es)
dr. P.A.H.M. Bakkerdr. R.L. Berendsen