tot

PhD defence: Spicing up prostate cancer theranostics

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht & online (link)
Promovendus
L.W.M. van Kalmthout
Proefschrift
Spicing up prostate cancer theranostics
Promotor(es)
prof. dr. M.G.E.H. Lam
Co-promotor(es)
dr. H.H.E. van Melick
dr. J. Lavalaye