Van 18 september 2018 12:30 tot 12 maart 2019 18:30

PEGD modulaire cursus: Dermatologie

Algemene informatie
Per module wordt een relevant dermatologisch onderwerp uitvoerig besproken.
Doel is om informatie te geven omtrent de achtergrond van verschillende aandoeningen, maar tevens praktische handvatten aan te reiken in het kader van de opwerking van de dermatologische patiënt en de uiteindelijke te volgen behandelingsmogelijkheden.

Module I: Structuur en functie van de huid; het opwerken van de dermatologische patiënt inclusief de diagnostische mogelijkheden
In deze inleidende module wordt allereerst ingegaan op de anatomie en functies van de huid waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de reactiemogelijkheden van de huid. Welke laesies kan men in het kader van verschillende aandoeningen verwachten, wat is het verschil tussen primaire en secundaire laesies, wat zijn de te volgen stappen in het opwerken van de patiënt met een huidprobleem en welke diagnostische mogelijkheden staan ons op dit moment ter beschikking.

Module II: Allergie en otitis bij de hond
Deze module geeft een update over allergische dermatitis bij de hond: nieuwe inzichten in de achtergrond, welke diagnostische technieken zijn zinvol en hoe stel je per patiënt de beste multimodale therapie samen?
Otitis externa is een veel voorkomend symptoom van allergische dermatitis, maar kan ook op zichtzelf staan. In deze module gaan we dieper in op de oorzaken en beantwoorden we de vraag hoe je otitis externa zodanig behandelt dat het niet chronisch wordt.

Module III: Bacteriële huidaandoeningen incl. MRS en verantwoord antibiotica gebruik
In deze module komen de algemene klinische principes van bacteriële huidinfecties aan bod, zoals het herkennen van de laesies, de diagnostiek (met nadruk op de mogelijkheden en de interpretatie van het bacteriologisch onderzoek) en therapie. Dit wordt gerelateerd aan de richtlijn bacteriële huidinfecties bij de hond en kat en tevens wordt hierbij aandacht besteed aan verantwoord antibioticum gebruik. In relatie hiertoe worden ook de infecties met multiresistente bacteriën besproken.

Module IV: Huidproblemen bij de kat
Huidproblemen komen vaak bij de kat voor. De aanpak van deze problemen is niet altijd gelijk aan de aanpak van huidproblemen bij de hond. Deze module gaat in op de variëteit in klinisch beeld, diagnostische methoden en therapie van de meest voorkomende huidaandoeningen bij de kat. Ook zullen interactieve casuÏstieken aan de orde komen.

Module V: Alopecia bij hond en kat
Huisdieren worden vaak aangeboden vanwege alopecie, omdat haarverlies duidelijk waarneembaar is voor de eigenaar. Alopecie kan spontaan voorkomen of zelftraumatisch zijn. Tijdens deze module doorlopen we de meest voorkomende oorzaken van alopecie opdat u uw eigen haren niet meer zal uittrekken wanneer uw huisdier geconfronteerd wordt met huidaandoeningen die gepaard gaan met haarverlies.

Module VI: Infectieuze aandoeningen en auto-immuunaandoeningen
In deze module worden tips en tricks betreffende de diagnostiek en therapie van verschillende parasitaire infestaties, inclusief Leishmaniasis, bij de hond besproken. Verschillende klinische beelden komen aan de orde met nadruk op de dermatologische symptomen. Ook Dermatofytose bij de hond wordt besproken evenals de look-a-likes van deze aandoening. Auto-immuun aandoeningen zijn zeldzame aandoeningen. Klinisch beeld en diagnostiek evenals therapie van meest relevante aandoeningen komen in deze module aan bod.

Module VII: Cytologie en histopathologie
In deze module zullen de technieken van cytologisch onderzoek worden besproken en het nut daarvan tijdens de opwerking van de dermatologische patiënt.
Om histologische rapporten beter te kunnen lezen wordt een korte introductie gegeven over de verschillende (belangrijkste) histologische patronen die men in de huid kan herkennen. Vervolgens gaat u zelf digitaal verschillende cytologische en histologische preparaten beoordelen, deels in de vorm van casuistieken.

U wordt vriendelijk verzocht bij module VII een laptop of tablet mee te nemen.

Docenten
Drs. Marieke van Damme, Drs. Marloes van Dijk, Drs. Nicole Hoes, Dr. Annette van der Lee, Dr. Jaco van der Lugt, Dr. Yvette Schlotter, Drs. Jacqueline Sinke, Dr. Sophie Vandenabeele en Drs. Margreet Vroom.

Doelgroep
Dierenartsen met een specifieke interesse in de dermatologische patiënt. Zowel jonge dierenartsen met nog niet veel ervaring als dierenartsen die zich verder willen verdiepen en op de hoogte willen blijven van de (nieuwe) ontwikkelingen met betrekking tot inzichten in pathogenese, diagnostiek en behandelingsmogelijkheden.

Data
Module I: Dinsdag 18 september 2018
Module II: Dinsdag 9 oktober 2018
Module III: Dinsdag 20 november 2018
Module IV: Dinsdag 11 december 2018
Module V: Dinsdag 8 januari 2019
Module VI: Dinsdag 5 februari 2019
Module VII: Dinsdag 12 maart 2019

Programma
Ontvangst: 12.30 uur
Aanvang: 13.00 uur
Einde: 18.30 uur

Locatie
Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren te Utrecht, ingang Münsterlaan.

Accreditatie
De modulaire cursus: Dermatologie wordt aangemeld bij PE-Veterinair voor aanvraag accreditatie nascholingspunten onder ID 325044.

Tarieven
De kosten voor deze modulaire reeks bedragen € 1.350,- excl. BTW.

Bijzonderheden
Er is plaats voor maximaal 40 deelnemers.

Meer informatie en aanmelden

Begindatum en -tijd
18 september 2018 12:30
Einddatum en -tijd
12 maart 2019 18:30