15 oktober 2018 van 10:30 tot 11:30

Promotie Teresa Meneses Leonardo Alves

Patiëntenperspectief in farmaceutische beleid: Informatie en invloed op het gebruik van nieuwe geneesmiddelen

Binnen het terrein van het geneesmiddelenbeleid hebben we initiatieven of toepassingen onderzocht die weliswaar als positieve ontwikkelingen kunnen worden beschouwd, maar die, na zorgvuldige analyse, toch nadere beschouwing en actie vereisen. In het proefschrift komen drie hoofdpunten duidelijk naar voren. Ten eerste, het belang van de toepassing van hoge standaarden voor de goedkeuring en vergoeding van geneesmiddelen als basis voor het juiste gebruik. Ten tweede, de noodzaak voor een juiste vertegenwoordiging van belanghebbenden in debatten rond regelgeving en farmaceutisch beleid. Ten derde,  er zijn nog steeds lacunes in de regelgeving van de promotie van farmaceutische producten, vooral in het adresseren van nieuwe vormen van promotie verpakt als educatieve activiteiten, zoals het inzetten van belangrijke opiniemakers en bewustmakingscampagnes. 

Dit proefschrift had als doel een aantal uitdagingen in het geneesmiddelenbeleid te analyseren, met ook een duidelijk knipoog naar de toekomst, met als uitgangspunt dat geneesmiddelen grote maatschappelijke betekenis hebben en dat waarden als transparantie en publieke orientatie daarbij een duidelijk plaats moeten hebben. Met patiënten rond de tafel zitten dient niet alleen ‘voor de bühne’ te zijn of het afvinken van een vakje. Het daadwerkelijk betrekken van patiënten en consumenten in gezondheidsbeleid vergt commitment tot het toepassen van democratische principes die garanderen dat direct betrokkenen gehoord worden en actief deel kunnen nemen aan het maken van keuzes, zowel in onderzoek, het maken van beleid of het vormgeven van de praktijk.

Begindatum en -tijd
15 oktober 2018 10:30
Einddatum en -tijd
15 oktober 2018 11:30
Promovendus
T.I. Meneses Leonardo Alves
Proefschrift
Patient Perspectives in Pharmaceutical Policy Information and influence in the diffusion of new medicines
Promotor(es)
prof. dr. H.G.M. Leufkensprof. dr. A.K. Mantel
Co-promotor(es)
dr, B.J. Mintzes