4 februari 2019 van 14:30 tot 15:30

Promotie Fuqiang Chang

Patchy colloids with orthogonal functionality

Colloïden zijn deeltjes tussen atomische en macroscopische dimensies in, met karakteristieke groottes van ongeveer enkele nanometers tot enkele micrometers. Colloïdale systemen vinden we in het dagelijks leven overal om ons heen. Colloïdale waterdruppels in de lucht, bij wijze van voorbeeld, vormen wolken maar ook natuurlijk voorkomende vetten en eiwitten in water in melk zijn voorbeelden van colloïden.  

In het lab kunnen we colloïdale deeltjes in alle vormen maken en uit verschillende materialen. Bollen zijn de eenvoudigste vorm, maar meer ingewikkelde deeltjes in de vorm van kubussen, staven en deeltjes die lijken op sneeuwpoppen, kunnen ook worden gemaakt. Het is dan mogelijk om deze deeltjes te gebruiken als bouwstenen voor grotere structuren voor elektronische, optische en mechanische toepassingen.

Om deeltjes in goed gedefinieerde structuren te assembleren, is het noodzakelijk om de interacties tussen de deeltjes te beheersen en te weten hoe de interacties afhankelijk zijn van de oriëntatie van de deeltjes. Dit is het voornaamste doel van dit Proefschrift. 

In dit Proefschrift hebben we deeltjes gesynthetiseerd geschikt voor directionele assemblage. In Deel 1 ligt de focus op de bereiding van deeltjes met verschillende functionaliteit en anisotrope vormen. In Deel 2 transporteren we deze deeltjes naar vloeistof-vloeistof grensvlakken om te bestuderen hoe deze deeltjes zich gedragen in een begrensde omgeving.

Begindatum en -tijd
4 februari 2019 14:30
Einddatum en -tijd
4 februari 2019 15:30
Promovendus
F. Chang
Proefschrift
Patchy colloids with orthogonal functionality
Promotor(es)
prof. dr. W.K. Kegel