Parttime werk: wat staat er op het spel?

International Stakeholder Event

tot
© iStockphoto.com
© iStockphoto.com

Op 12 februari vindt het International Stakeholder Event Parttime Work: What’s at Stake? plaats.

Twintig jaar geleden kreeg het Nederlandse deeltijdmodel internationale bekendheid als een manier om de (soms marginale) werkgelegenheid van moeders te vergemakkelijken. Ondanks de aanhoudende populaire voorkeur voor korte werkweken en de stijgende arbeidsparticipatie van Nederlandse moeders, wordt deeltijdwerk nu ook gezien als een cruciale factor die verbeteringen in gendergelijkheid en diversiteit in bredere zin remt. De recente heropleving van de wetenschappelijke belangstelling voor deeltijdwerk toont gebreken in ons begrip van de hardnekkige aard van deeltijdwerk en de gevolgen ervan.

De voertaal van dit evenement is Engels. Meer informatie is daarom in het Engels beschikbaar. 

Poster Part-time Work: What's at Stake?
Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Dit evenement zal volledig online plaatsvinden