20 januari 2020 van 12:45 tot 13:45

Promotie van S. Ruchi

Parameter Estimation in Random Energy Systems using Data Assimilation

Met een toenemende wereldwijde vraag naar energie, zijn optimale en verbeterde strategieën voor oliewinning van groot belang. Oliewinningstrategieën zijn echter afhankelijk van onbekende eigenschappen van gesteente van een ondergronds oliereservoir. Productieputten bieden metingen van de rotseigenschappen, maar indirect en slechts op enkele locaties. Bovendien kunnen de gesteente-eigenschappen niet uniek worden gedefinieerd vanwege de aard van de metingen.

Daarom is het afleiden van een geheel van de gesteente-eigenschappen, gegeven een paar indirecte metingen uit productiegegevens, essentieel voor het ontwikkelen van optimale verbeterde strategieën voor oliewinning. Data-assimilatie is een veel gebruikte wiskundige methodologie in de meteorologie om metingen en computationele weermodellen te combineren om een weersvoorspelling te geven. In de meteorologie evolueren echter onzekere velden in de tijd, terwijl de gesteente-eigenschappen in de geowetenschappen stationair zijn.

Dit proefschrift gebruikt bestaande data-assimilatiemethoden uit de meteorologie en introduceert een nieuwe data-assimilatiemethode om de rotseigenschappen van een ondergronds reservoir te schatten. De bestaande methoden geven een goede schatting wanneer de onzekerheden klein zijn. Ze worstelen echter met hoog onzekerheden in de gesteente-eigenschappen. De nieuwe data-assimilatiemethode overtreft de standaard data-assimilatiebenaderingen voor complexe ondergrondstructuren met kanalen met verschillende soorten gesteenten en grote onzekerheden. Hoewel de nieuwe data-assimilatiemethode een computationeel haalbaar ensemble van reservoirmodellen vereist, blijft deze op zichzelf computationeel intensief. De toekomstige ontwikkeling is gericht op onderzoek naar computationeel goedkopere uitbreidingen van de geïntroduceerde methode en de toepassing ervan op meer realistische scenario.

Begindatum en -tijd
20 januari 2020 12:45
Einddatum en -tijd
20 januari 2020 13:45
Promovendus
S. Ruchi
Proefschrift
Parameter Estimation in Random Energy Systems using Data Assimilation
Promotor(es)
prof. dr. ir. J.E. Frank
Co-promotor(es)
dr. S. Dubinkina