9 januari 2020 van 10:00 tot 16:00

Panama-conferentie

De 38e Panama-conferentie over reken-wiskundeonderwijs vindt plaats op 9 & 10 januari 2020 in ‘Woudschoten Hotel en Conferentiecentrum’ te Zeist. Het thema is: 'Rekenen-wiskunde van … tot …'

> Meld je direct aan

Over het thema
Het thema 'Rekenen-wiskunde van … tot …' biedt expliciet de ruimte om verschillende visies, doelen en didactiek van het reken-wiskundeonderwijs te delen.

Er is veel te doen over het reken-wiskundeonderwijs de laatste tijd. Denk aan de curriculumherziening in het kader van curriculum.nu, en de ontwikkelingen met de rekentoets in het vo/mbo. Maar ook de publicatie van nieuwe (edities van) methodes, en discussies die worden gevoerd over de manieren van onderwijzen van rekenen-wiskunde. Deze én andere onderwerpen komen aan bod tijdens de  conferentie.

Oproep conferentiebijdragen
Wil je vanuit je werk, studie, onderzoek of hobby een bijdrage leveren aan de 38e Panama-conferentie? Dan nodigen we je uit een programmavoorstel in te dienen voor een presentatie of een werkgroep. Bij een presentatie ligt de nadruk vooral op de overdracht van informatie. Bij een werkgroep worden de deelnemers vooral actief aan het werk gezet. Meer informatie.

Over de Panama-conferentie
De Panama-conferentie is hét forum voor uitwisselen, op de hoogte blijven, nadenken en discussiëren over goed reken-wiskundeonderwijs, vanuit alle mogelijke verschillende perspectieven.

De conferentie biedt een platform voor alle geïnteresseerden in rekenen-wiskunde om ervaringen te delen en van gedachten te wisselen. Van leraren en rekencoördinatoren, opleiders en adviseurs tot onderzoekers en ontwikkelaars biedt de conferentie gelegenheid voor verdere professionalisering, ontwikkeling, discussie en disseminatie. De uitwisseling stimuleert niveauverhoging en versterkt de relatie tussen theorie en praktijk.

De conferentie biedt je de gelegenheid om de eigen beroepspraktijk te verbeteren, om een bijdrage te leveren aan landelijke ontwikkelingen en mee te werken aan de versterking van reken-wiskundeonderwijs in het algemeen.
 

Begindatum en -tijd
9 januari 2020 10:00
Einddatum en -tijd
9 januari 2020 16:00