Van 9 januari 2020 09:00 tot 10 januari 2020 17:00

Panama-conferentie 2020

Er is veel te doen over het reken-wiskundeonderwijs de laatste tijd. Denk aan de curriculumherziening in het kader van curriculum.nu, en de ontwikkelingen met de rekentoets in het vo/mbo. Maar ook de publicatie van nieuwe (edities van) methodes, en discussies die worden gevoerd over de manieren van onderwijzen van rekenen-wiskunde. Deze én andere onderwerpen komen aan bod tijdens de conferentie.

Meld je nu aan.

Oproep conferentiebijdragen

Wil je vanuit je werk, studie, onderzoek of hobby een bijdrage leveren aan de 38e Panama-conferentie? Dan nodigen we je uit voor 23 september een programmavoorstel in te dienen voor een presentatie of een werkgroep. Bij een presentatie ligt de nadruk vooral op de overdracht van informatie. Bij een werkgroep worden de deelnemers vooral actief aan het werk gezet. Meer informatie.

Begindatum en -tijd
9 januari 2020 09:00
Einddatum en -tijd
10 januari 2020 17:00