12 december 2018 van 16:15 tot 17:15

Promotie Edwin Pos: informatietheorie maakt bewijs op grote schaal mogelijk

Overleven: kwestie van worstelen én dobbelen

Biodiversiteit is het resultaat van een samenspel tussen natuurlijke selectie en kans, zo laat het proefschrift zien van Edwin Pos van de Universiteit Utrecht. Deze bevindingen zorgen ervoor dat we beter begrijpen wanneer soorten wel of niet overleven en dat we mogelijk gerichter te werk kunnen gaan in het behouden en restaureren van natuur. Pos promoveert op woensdag 12 december 2018.  

Voor het eerst

Het Amazoneregenwoud in Brazilië is het grootste en meest diverse regenwoud op aarde. Onderzoekers verklaren het patroon van de biodiversiteit van dit regenwoud aan de hand van twee perspectieven: natuurlijke selectie (niche ecologie) en kans (neutrale ecologie). Uit het proefschrift van Pos blijkt dat beide processen een rol spelen.

“Het is voor het eerst dat we uit een dergelijk grote dataset kunnen afleiden dat natuurlijke selectie minder invloed heeft op diversiteit van plantgeslachten dan we van te voren dachten. Bepaalde kenmerken van plantgeslachten zijn minder ‘onderhevig’ aan natuurlijke selectie. Bovendien is de mate van invloed die natuurlijke selectie heeft, sterk afhankelijk van de omgeving waarin de plantgeslachten staan.”

Enorme database

Pos gebruikte voor zijn onderzoek de gegevens uit een bestaande database. In deze database staat van meer dan 2100 hectare Amazoneregenwoud precies welke planten er groeien en in welke aantallen ze voorkomen. De jonge onderzoeker combineerde de data met een simulatiemodel - dat hij zelf ontwikkelde - en het principe van maximale entropie, afkomstig uit de informatietheorie. Met dit principe heeft Pos wiskundig kunnen achterhalen welke aspecten van ecosystemen de meeste variatie in diversiteit verklaren.

Voorspellen

Met behulp van maximale entropie kunnen patronen in biodiversiteit worden voorspeld. Dat gebeurt door middel van het identificeren van associaties tussen functionele eigenschappen van planten (zoals houtdichtheid) en hoe vaak ze lokaal voorkomen, en deze vervolgens te vergelijken met de associatie tussen lokale en regionale patronen in diversiteit los van deze functionele eigenschappen. Hiermee kunnen de verschillende processen, selectie en kans, uit elkaar gehaald worden.

Begindatum en -tijd
12 december 2018 16:15
Einddatum en -tijd
12 december 2018 17:15
Promovendus
E.T. Pos
Proefschrift
Rolling the Dice or Struggling for Survival: Cheating in life's casino
Promotor(es)
prof. dr. H. ter Steegeprof. dr. J. Ghazoul