8 november 2018 van 19:00 tot 22:30

Ouderavond

Dynamics of Youth - Ouderavond
© Ed van Rijswijk

Hoeveel ruimte geef ik mijn kind op social media? Wat kan ik verwachten van het inlevingsvermogen van jongeren? Heeft het zin dat we onze kinderen ‘labellen’?

Vragen waar ouders van nu mee te maken krijgen, houden onderzoekers van de Universiteit Utrecht op dagelijkse basis bezig. Speciaal voor alle alumni met kinderen organiseert het Alumni Office in samenwerking met het onderzoeksthema Dynamics of Youth op donderdag 8 november een Ouderavond. Gedurende deze avond gaan Utrechtse onderzoekers, zoals prof. dr. Bram Orobio de Castro, prof. dr. Frank Wijnen en dr. Ina Koning in lezingen en workshops graag in gesprek over de opvoedings- en ontwikkelingsvraagstukken. 

Programma
19:00 inloop met koffie en thee
19:30 plenaire openingslezing (spreker wordt binnenkort bekendgemaakt)
20:10 lezingenronde 1
21:00 lezingenronde 2
21:40 borrel
22:15 einde 

Hieronder kunt u meer informatie vinden over de verschillende lezingen en workshops die worden gegeven. In verband met de capaciteit van de klaslokalen moet u bij de aanmelding al direct een keuze opgeven welke sessies u wilt bezoeken. Een aantal sessies wordt in beide rondes gegeven. 

Ronde 1: Workshops en lezingen Ouderavond (20:10-20:50 uur)

Prof. dr. Bram Orobio de Castro - Pesten 

Iedereen is ervan doordrongen dat pesten onwenselijk is. De consequenties voor kinderen die op school gepest worden, zijn bijzonder negatief: van slechte schoolprestaties tot psychische klachten als depressiviteit, klachten die kunnen aanhouden tot ver in de volwassenheid. 

In deze workshop gaat hoogleraar Ontwikkelingspsychologie Bram Orobio de Castro verder in op zijn onderzoek over pesten.

Lees hier alvast meer over het onderzoek over pesten!

 

Dr. Ina Koning - alcoholgebruik & online gedrag van adolescenten 

Het onderzoek van dr. Ina Koning gaat over het (vroege) alcoholgebruik en over (problematisch) online gedrag van adolescenten. Daarin kijkt ze specifiek naar de rol van ouders bij de ontwikkeling van dit gedrag. Het doel van het onderzoek is om interventies te ontwikkelen die bijdrage aan de mogelijkheid van een optimale ontwikkeling van jongeren.

In deze workshop gaat dr. Ina Koning verder in op haar onderzoek over het alcoholgebruik en online gedrag van adolescenten.

Lees hier en hier alvast meer over het onderzoek over alcoholgebruik en online gedrag. 

 

Prof. dr. Frank Wijnen - taalverwerving en taalontwikkelingsstoornissen

Prof. dr. Frank Wijnen is hoogleraar psycholinguïstiek aan de Universiteit Utrecht, met een speciale interesse in taalverwerving en taalontwikkelingsstoornissen. Zijn onderzoeksgroep richt zich op de neurocognitieve grondslag van taalverwerving bij jonge kinderen. “Dat is een buitengewoon raadselachtig proces. Ik wil beter begrijpen hoe taal samenwerkt en voortbouwt op andere cognitieve vaardigheden”, aldus Frank Wijnen.

In deze workshop gaat prof. dr. Frank Wijnen verder in op zijn onderzoek over taalverwerving en taalontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen.

Lees hier alvast meer over het onderzoek naar taalverwerving en taalontwikkelingsstoornis. 

 

Dr. Jolien van der Graaff - Empathie en Prosociaal Gedrag in de Adolescentie 

Als het over adolescenten gaat, dan gaat het al snel over negatief gedrag, zoals spijbelen, vandalisme, of ruzie maken met ouders. Toch is juist de adolescentie ook een periode waarin jongeren veel leren als het gaat om positief gedrag; ze kunnen de emoties van anderen steeds beter begrijpen, en worden beter in staat zijn om met empathie te reageren en anderen te helpen. Pedagoog en onderzoekster Jolien van der Graaff doet onderzoek naar de ontwikkeling van empathie en prosociaal gedrag tijdens de adolescentie.

In deze lezing gaat Jolien van der Graaff verder in op hoe deze ontwikkeling verloopt, de verschillen hierin tussen jongens en meisjes, en de rol van ouders en vrienden.

Lees hier alvast meer over het onderzoek naar empathie en prosociaal gedrag in de adolescentie. 

 

Ronde 2: Workshops en lezingen Ouderavond (21:00-21:40 uur)

Prof. dr. Bram Orobio de Castro - Pesten 

Iedereen is ervan doordrongen dat pesten onwenselijk is. De consequenties voor kinderen die op school gepest worden, zijn bijzonder negatief: van slechte schoolprestaties tot psychische klachten als depressiviteit, klachten die kunnen aanhouden tot ver in de volwassenheid. 

In deze workshop gaat hoogleraar Ontwikkelingspsychologie Bram Orobio de Castro verder in op zijn onderzoek over pesten.

Lees hier alvast meer over het onderzoek over pesten!

 

Myrthe van Langen & Branko van Hulst - Labels bij kinderen 

Soms lopen kinderen tegen problemen aan waarvoor ze meer hulp nodig hebben dan thuis of op school beschikbaar is. Dit leidt dan vaak tot een ‘etiket’: een diagnostische indeling zoals ADHD, autisme spectrum stoornis of dyslexie. Gemiddeld krijgt 1 op de 15 kinderen in Nederland tijdens hun jeugd zo'n label.

In deze workshop gaan Myrthe van Langen en Branko van Hulst verder in op het nieuwe onderzoek dat zij uitvoeren over het labelen van kinderen.

Lees hier alvast meer over het onderzoek naar labels bij kinderen. 

 

Dr. Ina Koning - alcoholgebruik & online gedrag van adolescenten 

Het onderzoek van dr. Ina Koning gaat over het (vroege) alcoholgebruik en over (problematisch) online gedrag van adolescenten. Daarin kijkt ze specifiek naar de rol van ouders bij de ontwikkeling van dit gedrag. Het doel van het onderzoek is om interventies te ontwikkelen die bijdrage aan de mogelijkheid van een optimale ontwikkeling van jongeren.

In deze workshop gaat dr. Ina Koning verder in op haar onderzoek over het alcoholgebruik en online gedrag van adolescenten.

Lees hier en hier alvast meer over het onderzoek over alcoholgebruik en online gedrag. 

 

Prof. dr. Manon Benders - Neonatologie

De onderzoeksgroep van Manon Benders, hoogleraar neonatologie,­ richt zich vooral op hersenonderzoek bij babies. De laatste drie maanden van de zwangerschap zijn namelijk heel belangrijk voor de hersenontwikkeling. Tussen de dertigste en veertigste week ontwikkelt het brein zich van glad naar de typische kronkelige walnootvorm.

In deze workshop licht prof. dr. Manon Benders haar onderzoeksgebied verder toe.

Lees hier alvast meer over het onderzoek of kijk hier een korte reportage van de NOS.

Begindatum en -tijd
8 november 2018 19:00
Einddatum en -tijd
8 november 2018 22:30
Entree
€9,50 voor Vrienden van het Universiteitsfonds en €12,50 voor alumni