Oratie van Lars Tummers: Naar gedragen gedragsverandering

tot
Hoogleraar Lars Tummers
Lars Tummers, hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap, in het bijzonder Publiek Management en Gedrag.

In zijn oratie "Naar gedragen gedragsverandering" gaat professor Lars Tummers dieper in op zijn onderzoek en zijn plannen voor de leerstoel Bestuurs- en Organisatiewetenschap, in het bijzonder Publiek Management en Gedrag.

Gedragsverandering vaak noodzakelijk om maatschappelijke problemen aan te pakken

Bestuurskundigen en psychologen moeten samenwerken om te komen tot gedragen gedragsverandering, stelt hoogleraar Lars Tummers in zijn oratie. Gedragsverandering is vaak noodzakelijk om maatschappelijke problemen aan te pakken. Als we willen dat burgers minder vaak in de schulden komen, moeten deze mensen hun koopgedrag aanpassen. Als we gezonder willen zijn, moeten we meer bewegen, minder suiker en vet eten, en al helemaal geen frisdrank meer drinken. Als we willen dat mensen gaan stemmen bij verkiezingen – zelfs als het hard regent en zelfs als het verkiezingen zijn voor de Provinciale Staten – moeten we manieren bedenken om burgers toch naar de stembus te lokken.

Effectiviteit en legitimiteit van overheidshandelen analyseren

In zijn oratie laat Tummers verschillende voorbeelden zien hoe inzichten uit de psychologie helpen om gedrag van mensen te veranderen. Die inzichten bieden inspiratie voor de overheid als het gaat om gedrag van burgers. De overheid mag echter geen manipulator zijn die zonder nadenken de nieuwste gedragstrucs toepast. Voor gedragsverandering is draagvlak noodzakelijk. Hier komt de expertise van bestuurskundigen van pas.

Bestuurskundige kennis over politieke processen, contextafhankelijkheid, conflicten tussen publieke managers en professionals en weerstand tegen overheidshervormingen helpt. Volgens Tummers moeten we op een bredere manier de effectiviteit en legitimiteit van overheidshandelen analyseren. Nieuwe theorieontwikkeling (zoals naar interventies met een nadruk op empathie) en nieuwe methoden (testen van interventies via veldexperimenten) zijn hierbij noodzakelijk.

In zijn oratie vertelt Tummers hoe hij de komende jaren onderzoek wil doen naar gedragen gedragsverandering, in nauwe samenwerking met wetenschap en praktijk.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 Utrecht.
Hoogleraar
Lars Tummers
Leerstoel
Bestuurs- en Organisatiewetenschap, in het bijzonder Publiek Management en Gedrag
Titel oratie
Naar gedragen gedragsverandering
Entree
Gratis toegankelijk
Aanmelden

Niet nodig.