10 december 2018 van 16:15 tot 17:15

Oratie Saskia Arndt: ‘Diergedrag is een belangrijke maatstaf voor het welzijn van dieren’

Hoogleraar Diergedrag Saskia Arndt wil door middel van haar onderzoek meer inzicht krijgen in de belevingswereld van dieren. “Omdat we gedrag kunnen waarnemen is gedrag het belangrijkste kenmerk van het aanpassingsvermogen, de cognitieve vaardigheden en de emotionele toestand van een dier. Het welzijn van een dier komt voor een belangrijk deel in gedrag tot uitdrukking.” Arndt wil met gedragsonderzoek bijdragen aan strategieën om welzijn te verbeteren.

Gedrag speelt een essentiële rol binnen de fysieke en mentale gezondheidszorg voor dieren. Arndt geeft een voorbeeld: “Bepaalde gedragsproblemen bij onze huis- en productiedieren berusten op eigenschappen die de mens in stand houdt door het fokbeleid, denk aan rasstandaarden of productieverhogende eigenschappen. Fouten in de omgang met deze dieren bedreigen het welzijn van dieren. Meestal is het goed bedoeld, maar is er gebrek aan kennis en kunde.

Door inzicht te verkrijgen in het perspectief van dieren, wil ik betere perspectieven voor dieren bieden.
Saskia Arndt, hoogleraar Diergedrag

Integriteit bij de omgang met dieren

Arndt ziet het als een van haar belangrijkste taken om mensen dichterbij het dier te brengen, en bij te dragen aan professionele en persoonlijke integriteit bij de omgang met dieren. Door verder richting te geven aan het gedragsonderzoek wil Arndt twee dingen bereiken. “Ten eerste wil ik helpen nieuwe conceptuele benaderingen van dierenwelzijn te ontwikkelen en onderbouwen. Daarnaast wil ik gedragsaspecten identificeren die mogelijkerwijs een rol spelen voor dierlijk- en menselijk welzijn.”

Dierenarts als expert voor dierenwelzijn

Daarnaast richt Arndt zich met haar onderwijsactiviteiten op het overdragen van kennis en kunde over diergedrag aan toekomstige dierenartsen. “Ik vind het belangrijk dat dierenartsen als expert voor dierenwelzijn gedegen kennis van diergedrag en de klinische ethologie hebben.” De faculteit Diergeneeskunde profileert zich als opinieleider op het gebied van dierenwelzijn, zowel nationaal als internationaal. Arndt: “Door inzicht in het perspectief van het dier te verkrijgen, wil ik betere perspectieven voor dieren bieden.”

Begindatum en -tijd
10 december 2018 16:15
Einddatum en -tijd
10 december 2018 17:15
Hoogleraar
Saskia Arndt
Leerstoel
Animal Behaviour
Oratie
Animal perspectives – Hoe het bestuderen van diergedrag ons kan helpen het perspectief van het dier te begrijpen en perspectief voor dieren te bieden