7 september 2016 van 16:15 tot 17:15

Oratie prof. dr. Roos Masereeuw: Zo goed als nieuw – een andere kijk op de farmacologie

prof. Roos Masereeuw

In haar oratie schetst Roos Masereeuw, hoogleraar Experimentele Farmacologie, een toekomstbeeld waarin het mogelijk is om nieuw, lichaamseigen weefsel te ontwikkelen. Als experimenteel farmacoloog bestudeert ze de effecten van geneesmiddelen op levende systemen, waarbij het testen op kunstmatig weefsel een waardevolle nieuwe ontwikkeling kan zijn.

Lees verder 

Begindatum en -tijd
7 september 2016 16:15
Einddatum en -tijd
7 september 2016 17:15
Hoogleraar
Prof. dr. R. Masereeuw
Leerstoel
Experimental Pharmacology
Oratie
Zo goed als nieuw – een andere kijk op de farmacologie