14 juni 2017 van 16:15 tot 17:15

Oratie: Politieke processen. Over de rol van de civiele rechter in de democratische rechtsstaat

Hoogleraar Eddy Bauw houdt op woensdag 14 juni van 16.15 tot 17.15 uur zijn oratie, getiteld 'Politieke processen. Over de rol van de civiele rechter in de democratische rechtsstaat.

In zijn oratie gaat Bauw in op de ontwikkeling van de rol van de civiele rechter in het staatsbestel en op de vraag hoe die rol kan bijdragen aan versterking van het vertrouwen van burgers in de rechtsstaat. Burgers en belangenorganisaties proberen steeds vaker via de civiele rechter wetgeving en beleid te beinvloeden. Er bestaat verdeeldheid over de vraag waar de grenzen van de bevoegdheden van de rechter moeten liggen. De bekende Urgenda-uitspraak over het klimaatbeleid heeft de discussie hierover op scherp gezet.

 

Begindatum en -tijd
14 juni 2017 16:15
Einddatum en -tijd
14 juni 2017 17:15
Hoogleraar
prof. dr. mr. Eddy Bauw
Oratie
Politieke processen. Over de rol van de civiele rechter in de democratische rechtsstaat
Entree
Gratis toegankelijk