Oratie Pınar Yolum: Daring to Trust AI

tot
Dr. Pinar Yolum
Prof. dr. Pınar Yolum

Op dinsdag 2 juli aanstaande om 16.15 uur houdt prof. Pınar Yolum, benoemd tot hoogleraar bij de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht, haar oratie op het vakgebied van Trustworthy Artificial Intelligence. Haar oratie is getiteld: Daring to Trust AI.

De oratie zal alleen door genodigden fysiek kunnen worden bijgewoond. Degenen die in de Aula worden verwacht, ontvangen daartoe een aparte uitnodiging.
Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht nodigt u hierbij van harte uit tot het online bijwonen van de plechtigheid. De oratie is live te volgen via onderstaande link.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Hybride: online (livestream link) en voor genodigden in het Academiegebouw, Domplein 29
Hoogleraar
Prof. dr. Pınar Yolum
Leerstoel
Trustworthy Artificial Intelligence
Titel oratie
Daring to Trust AI