Oratie Merel Ritskes-Hoitinga

tot
Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online
Hoogleraar
Merel Ritskes-Hoitinga
Leerstoel
Evidence-based transitie proefdiervrije innovaties
Titel oratie
A thousand roads to a world free of animal-testing