13 juni 2018 van 16:15 tot 17:15

Oratie Marjo van Koppen: Bomen bij de buren

Prof. dr. Marjo van Koppen. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Marjo van Koppen. Foto: Ed van Rijswijk

Prof. dr. Marjo van Koppen is hoogleraar variatielinguïstiek van het Nederlands bij het Utrecht Institute of Linguistics OTS en de sectie Nederlandse taal en cultuur, verbonden aan het departement Talen, Literatuur en Communicatie. Daarnaast is ze senior-onderzoeker bij het Meertens Instituut. Haar oratie is getiteld Bomen bij de buren: naar een interdisciplinaire benadering van taalvariatie.

Perspectieven op taalvariatie

Taalvariatie is een van de meest in het oog springende kenmerken van talen. Talen verschillen in hoe ze zinnen, woorden en klanken bouwen. In haar oratie zal Prof. Marjo van Koppen verschillende twee taalkundige perspectieven op taalvariatie bespreken: taal als een grammaticaal systeem dat onderdeel is van onze menselijke cognitie en taal zoals het door mensen wordt gebruikt om zichzelf te profileren.

Interdisciplinaire benadering: bomen bij de buren

De oratie maakt duidelijk dat een volledig antwoord op de vraag hoe we taalvariatie moeten begrijpen alleen kan worden gegeven als we die vraag interdisciplinair benaderen en gaan bomen bij de buren.

 

Begindatum en -tijd
13 juni 2018 16:15
Einddatum en -tijd
13 juni 2018 17:15