27 augustus 2015 van 16:15 tot 17:15

Oratie Maarten Kole: Het elektriserende brein

Maarten Kole

Prof. dr. Maarten Kole is bijzonder hoogleraar Biofysica van complexe cellulaire systemen aan de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zijn oratie is getiteld: Het elektriserende brein.

Hoe produceert een hersencel een elektrisch signaal? 

Hersencellen zijn ongetwijfeld de meest complexe cellen in ons lichaam. Om de werking van het brein te ontrafelen, is het nodig om fundamenteel onderzoek te doen naar zenuwcellen in levende toestand. Er zijn al belangrijke mijlpalen bereikt en sommige metingen kunnen vandaag de dag al goed door computermodellen worden nagebootst. Maar er is nog veel onbekend. In zijn oratie belicht prof. dr. Maarten Kole het ontstaan van de elektrische signalen, waarvan de stromen klein maar meetbaar zijn, en hoe deze een miljoen kilometer aan zenuwbanen doorlopen.

Kole stelt in zijn oratie dat de werking van één hersencel alleen goed te onderzoeken en te simuleren is door meerdere cellen tegelijk te bestuderen. Hij zal ook aandacht besteden aan de rol van nieuwe multidisciplinaire benaderingen, die nodig zijn omdat de onderzoeksgebieden in de neurowetenschappen steeds complexer worden. Dit vraagt bijvoorbeeld om nog nauwere samenwerkingsverbanden tussen wiskundigen en/of natuurkundigen met biologen.

Begindatum en -tijd
27 augustus 2015 16:15
Einddatum en -tijd
27 augustus 2015 17:15
Hoogleraar
Prof. dr. Maarten Kole
Leerstoel
Biofysica van complexe cellulaire systemen
Oratie
Het elektriserende brein