13 december 2018 van 16:15 tot 17:15

Oratie Juliette Legler: proefdiervrije testen voor hormoonverstorende stoffen

‘One health’ is een concept dat uit drie domeinen bestaat: de gezondheid van mens, dier en milieu. Het principe bouwt voort op het idee dat er eigenlijk maar ‘één gezondheid’ is, die gedeeld wordt door mensen, dieren en het ecosysteem. Wat schadelijk is voor de één, is dus ook schadelijk voor de rest.

Vergelijkbaar met dit concept gelooft Juliette Legler dat er ook maar één toxicologie is. De humane en de milieutoxicologie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, aangezien milieuvervuiling langdurige effecten kan hebben op de gezondheid van mensen, dieren en het ecosysteem. De moleculaire mechanismes achter toxiciteit zijn bij verschillende soorten gelijk. Dus om gezondheid te kunnen garanderen is het belangrijk om deze mechanismes goed te begrijpen.

Dit begrip is cruciaal om de schadelijke effecten van een stof goed te kunnen voorspellen met  computermodellen en geavanceerde in vitro-modellen (met experimenten ‘in glas’, dus met petrischaaltjes of reageerbuizen). Hoe beter deze modellen worden, hoe minder dierproeven er in de toekomst nodig zijn.

Proefdiervrije testen

Legler gaat de komende jaren onderzoek doen naar het verbeteren van de wetenschappelijke basis van chemische risico- en veiligheidsbeoordeling, door zich te richten op deze dierproefvrije, ‘voorspellende’ toxicologie in een one health-context. 

Een van haar focusgebieden is het ontwikkelen van proefdiervrije testen om de effecten van hormoonverstorende stoffen in mens en dier in kaart te brengen. Nieuwe regelgeving in Europa vereist dat alle chemicaliën die op de markt komen getest worden op  hormoonverstoring, maar de methoden om dit te doen staan nog in de kinderschoenen. Hiervoor werkt ze samen met internationale consortia, die de nieuwste ontwikkelingen zullen presenteren in een openbaar symposium voorafgaand aan de oratie.

Begindatum en -tijd
13 december 2018 16:15
Einddatum en -tijd
13 december 2018 17:15
Hoogleraar
Juliette Legler
Leerstoel
Toxicologie
Oratie
One Health, One Toxicology