14 november 2017 van 16:15 tot 17:00

Oratie John de Wit: een interdisciplinaire sociale wetenschap van gezondheidsbevordering

Prof. dr. John de Wit spreekt zijn oratie uit bij de aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar in de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht, in het bijzonder op het gebied van Algemene Sociale Wetenschappen: Public Health. 

De Wits oratie is getiteld ‘Over technocratische oplossingen en democratische verandering: een interdisciplinaire sociale wetenschap van gezondheidsbevordering'. Hij spreekt zijn oratie uit op 14 november om 16.15 uur in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht.

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd de plechtigheid bij te wonen.

Begindatum en -tijd
14 november 2017 16:15
Einddatum en -tijd
14 november 2017 17:00