Oratie Jerfi Uzman: De terugtocht van het staatsrecht

tot

Jerfi Uzman spreekt zijn oratie uit bij de aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar in de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht, in het bijzonder op het gebied van Staatsrecht. Het College van Bestuur heeft hem per 1 april 2019 op deze leerstoel benoemd. Deze leerstoel is ondergebracht bij het departement Rechtsgeleerdheid.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw Universiteit Utrecht
Hoogleraar
Prof. mr. dr. J. Uzman
Leerstoel
Staatsrecht
Titel oratie
De terugtocht van het staatsrecht