6 december 2018 van 16:15 tot 17:15

Oratie Iris van der Tuin: 'Vindingrijk: kritiek en creativiteit in cultuurwetenschappelijk onderzoek'

Prof. dr. Iris van der Tuin. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Iris van der Tuin. Foto: Ed van Rijswijk

Op 6 december 2018 houdt prof. dr. Iris van der Tuin (Filosofie en Religiewetenschap) haar oratie als hoogleraar Theorie van de Cultuurwetenschappen. Deze leerstoel is gesitueerd op het snijvlak van de wetenschapsfilosofie en wetenschaps- en technologiestudies, de cultuurwetenschappelijke praktijk en cultuurtheorie. 

Het vertrekpunt van de oratie, getiteld 'Vindingrijk: kritiek en creativiteit in cultuurwetenschappelijk onderzoek', is dat cultuurwetenschappers niet alleen cultuuruitingen bestuderen, maar met hun praktijken ook deel uitmaken van de bestudeerde cultuur.

algoritmische conditie 

Als een cultuurwetenschapper onderzoek doet naar bijvoorbeeld analoge en digitale netwerken, mediagebruik en representatie in een veranderend medialandschap, dan is haar onderzoek zelf onderhevig aan de processen die zij bestudeert. Tegenwoordig begint en eindigt veel onderzoek immers in de dynamische archieven die via het internet van de algoritmische media kunnen worden geraadpleegd.

De alomtegenwoordigheid van algoritmische media zorgt ervoor dat we de hedendaagse cultuur kunnen omschrijven met de term algoritmische conditie. Deze term, afkomstig uit het H2020-onderzoeksproject Ethics of Coding, maakt het mogelijk om niet alleen te reflecteren op de rol van ICT in onderzoek en samenleving, zoals Jean-François Lyotard dat deed in The Postmodern Condition: A Report on Knowledge uit 1979. De algoritmische conditie legt ook de socio-technologische processen bloot die aan onderzoek in dynamische archieven voorafgaan. Van der Tuin gaat in op processen waarover we kritisch moeten zijn, maar waarmee we ook creatief kunnen omgaan.

over iris van der tuin 

Prof. dr. Iris van der Tuin is hoogleraar Theorie van Cultuurwetenschappelijk Onderzoek, en onderwijsdirecteur van de School Liberal Arts. Ze coördineert de brede bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences. Van der Tuin is tevens verbonden aan Institutions for Open Societies, een interdisciplinair onderzoeksgebied van de Universiteit Utrecht gericht op de ontwikkeling en uitbouw van gezonde open samenlevingen, waar dan ook ter wereld

online beschikbaar

De oratie van Van der Tuin, 'Vindingrijk: kritiek en creativiteit in cultuurwetenschappelijk onderzoek', is nu online beschikbaar

Begindatum en -tijd
6 december 2018 16:15
Einddatum en -tijd
6 december 2018 17:15
Hoogleraar
Prof. dr. Iris van der Tuin
Leerstoel
Theorie van de Cultuurwetenschappen
Oratie
Vindingrijk: kritiek en creativiteit in cultuurwetenschappelijk onderzoek