9 april 2018 van 16:15 tot 17:15

Oratie Guus Velders

Bij besluit van het College van Bestuur per 1 april 2017 benoemd tot hoogleraar in de faculteit Bètawetenschappen aan de Universiteit Utrecht om werkzaam te zijn op het vakgebied van 'Air Quality and Climate Interactions'

is voornemens

op maandag 9 april 2018 te 16.15 uur

in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht zijn ambt te aanvaarden met het houden van een oratie, getiteld:

Eén Atmosfeer: Interacties, wetenschap en beleid

Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht nodigt hierbij alle belangstellende uit tot het bijwonen van deze plechtigheid. Na afloop wordt een receptie gehouden in de Senaatszaal.

Begindatum en -tijd
9 april 2018 16:15
Einddatum en -tijd
9 april 2018 17:15
Hoogleraar
prof. dr. ir. G.J.M. (Guus) Velders
Leerstoel
Air Quality and Climate Interactions
Oratie
Eén atmosfeer: interacties, wetenschap en beleid