29 maart 2017 van 16:15 tot 17:30

Oratie: Grondrechten onder spanning. Bescherming van fundamentele rechten in een complexe samenleving

Op woensdag 29 maart is mr. dr. Janneke Gerards voornemens om haar ambt te aanvaarden met het houden van een oratie, getiteld: Grondrechten onder spanning. Bescherming van fundamentele rechten in een complexe samenleving

Begindatum en -tijd
29 maart 2017 16:15
Einddatum en -tijd
29 maart 2017 17:30
Hoogleraar
Mr.dr. Janneke Hilligje Gerards
Leerstoel
Fundamentele Rechten
Oratie
Grondrechten onder spanning. Bescherming van fundamentele rechten in een complexe samenleving
Entree
Gratis toegankelijk