16 januari 2015 van 16:15 tot 18:00

Oratie Frank Verbeeten over prestatiemanagement bij organisaties

Als overheidsorganisaties prestatiemeetsystemen gebruiken om doelen duidelijker te communiceren en om alternatieve strategieën te evalueren, leidt dit tot betere prestaties. Dat stelt Frank Verbeeten, hoogleraar Accounting aan de Universiteit Utrecht, die op 16 januari zijn oratie houdt. Wanneer de meetsystemen echter gebruikt worden voor verantwoording en beloning, staan prestaties echter onder druk.

Verbeeten zal in zijn oratie ingaan op de zin en onzin van het OESO-beleid voor een meer bedrijfsmatige aansturing van overheidsorganisaties, onder andere door decentralisatie, prestatiemeting en –beloning. “Deze visie, ook bekend als new public management (NPM) blijkt nauwelijks te handhaven”, zegt Verbeeten. “Maar de prestaties verbeteren wel wanneer prestatiemeetsystemen op een meer exploratieve of interactieve manier gebruikt worden. De OESO zou zich moeten herbezinnen op het gebruik van prestatiemeting binnen haar beleid om te voorkomen dat minder meetbare doelen worden genegeerd.”

Kenniskapitaal, groei en innovatie

Ook zal Verbeeten spreken over het OESO-beleid voor kenniskapitaal, groei en innovatie. Hier wil de OESO bekijken hoe innovaties gemeten en gestuurd kunnen worden. Volgens Verbeeten heeft dit voordelen, maar zijn er ook een aantal uitdagingen. “Er is een risico dat meetsystemen snelle veranderingen in de kenniseconomie niet kunnen volgen, waardoor er naar een te beperkt aantal makkelijk te meten indicatoren gekeken gaat worden, een punt dat de OESO onderkent.”

Prof.dr. Frank Verbeeten is hoogleraar Accounting, verbonden aan het departement Utrecht School of Economics (U.S.E.) van de faculteit Recht, Economie en Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht.

Begindatum en -tijd
16 januari 2015 16:15
Einddatum en -tijd
16 januari 2015 18:00
Hoogleraar
Prof.dr. Frank Verbeeten
Leerstoel
Accounting
Oratie
Accounting voor ‘het onmeetbare’