22 mei 2019 van 16:15 tot 17:15

Oratie Femke Broere: Over bruggen bouwen en balans houden

Femke Broere, hoogleraar Translationele Immunologie aan de faculteit Diergeneeskunde, spreekt op 22 mei haar inaugurele rede uit. Daarin belicht ze het belang van balans in het immuunsysteem bij mens en dier.

De immunologie als vakgebied vierde successen met vaccinatie van zowel mens als dier, door de uitroeiing van pokken en runderpest. Een vaccin stuurt het immuunsysteem om de gastheer te beschermen tegen ziekteverwekkers. Onderzoek naar de versterking van het immuunsysteem was, en is nog steeds, belangrijk. Maar er is een keerzijde!

Auto-immuunziekten en allergie

De balans in de afweerreactie kan doorslaan naar overmatige activiteit. Wanneer het immuunsysteem te sterk reageert op lichaamseigen weefsels of ongevaarlijke stoffen van buitenaf kan dit kan leiden tot chronische ontstekingen zoals auto-immuunziekten of allergie. Balans tussen activatie en regulatie binnen het immuunsysteem is van cruciaal belang. Inzicht in de wijze van bewaken van deze balans, maakt het mogelijk de balans bij te sturen als deze is ontspoord.

Balans herstellen met dendritische cellen

Een belangrijke cel die een dirigerende rol speelt in het sturen van de immuunrespons en dus de balans in het immuunsysteem, is de dendritische cel. Fundamenteel onderzoek aan dendritische cellen heeft zich de laatste decennia verder ontwikkeld en hun inzetbaarheid verkend in specifieke immuuntherapie voor auto-immuunziekten en mogelijk allergie. Het herstellen van een ontspoorde immuunbalans wordt gezien als een van de grootste uitdagingen voor immunologisch onderzoek.

Dieren en mensen

Ook huisdieren leiden aan chronische ontstekingsziekten. Honden en katten worden, net als mensen, in toenemende mate gediagnostiseerd met allergieën en (auto)immuunziekten. Vanwege een vergelijkbaar leefmilieu en grote overeenkomsten van chronische ontstekingsziekten in mens en dier, zijn resultaten van onderzoek een grote bron van informatie voor zowel veterinaire als humane wetenschappers. Het onderzoek naar de (dis)balans van het immuunsysteem bij mens én dier is cruciaal om de kloof van de fundamentele immunologie naar de patiënt te overbruggen en onderzoek te vertalen naar nieuwe therapieën.

Begindatum en -tijd
22 mei 2019 16:15
Einddatum en -tijd
22 mei 2019 17:15
Hoogleraar
Prof.dr. F. Broere
Leerstoel
Translational Immunology
Oratie
Over bruggen bouwen en balans