14 februari 2019 van 16:15 tot 17:15

Oratie Els Rose: 'Een gekooide tijger? Over levend Latijn in late oudheid en (vroege) middeleeuwen’

Prof. dr. Els Rose. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Els Rose. Foto: Ed van Rijswijk

Op 14 februari 2019 houdt prof. dr. Els Rose (Antieke en Middeleeuwse Cultuur) haar oratie als hoogleraar Laat en Middeleeuws Latijn. De oratie is getiteld ‘Een gekooide tijger? Over levend Latijn in late oudheid en (vroege) middeleeuwen’ en zal plaatsvinden in de Aula van het Academiegebeouw. 

Latijn was de belangrijkste schrijf- en communicatietaal van het laatantieke en middeleeuwse Westen. Daarmee is deze periode ook veruit de grootste producent van Latijnse bronnen. Toch staat het Latijn van deze eeuwen ietwat in de schaduw van de grote klassieke voorbeelden en wordt het ‘postklassieke’ Latijn vaak weggezet als een kunstmatige of gefossiliseerde taal.

visies op postklassiek latijn 

Doorgaans worden de humanisten van de vroegmoderne tijd verantwoordelijk gehouden voor dergelijke visies op postklassiek Latijn, maar in werkelijkheid hebben ze veel oudere papieren. Els Rose gaat in haar oratie op zoek naar de wortels ervan, en laat vervolgens zien hoe het Latijn voortleeft in de laatantieke en (vroeg)middeleeuwse wereld als een taal die zich verder ontwikkelt in wisselwerking met de behoeften van cultuur en samenleving.

over els rose

Prof. dr. Els Rose is hoogleraar Laat en Middeleeuws Latijn en geeft leiding aan het NWO VICI-onderzoek Citizenship Discourses in the Early Middle Ages, 400-1100 (2017-2022). Els Rose coördineert het onderwijs in de klassieke talen aan de faculteit Geesteswetenschappen en is voorzitter van het Utrecht Centre for Medieval Studies (UCMS), interdepartementaal samenwerkingsverband van onderzoekers op het gebied van de Middeleeuwen.

Begindatum en -tijd
14 februari 2019 16:15
Einddatum en -tijd
14 februari 2019 17:15
Hoogleraar
Prof. dr. Els Rose
Leerstoel
Laat en Middeleeuws Latijn
Oratie
‘Een gekooide tijger? Over levend Latijn in late oudheid en (vroege) middeleeuwen’