7 oktober 2019 van 16:15 tot 17:15

Oratie: Dierenwelzijn achter wetenschap, en wetenschap achter dierenwelzijn: Verantwoord gebruik van proefdieren

Het onderzoek van Jan Langermans aan de afdeling Dier in Wetenschap en Maatschappij richt zich op welzijn van proefdieren in de brede zin van het woord. De ontwikkeling van proefdier-vervangende innovatieve methoden heeft veel aandacht en Nederland heeft de ambitie om in 2025 voorloper te zijn op dit gebied.

Door ontwikkeling van nieuwe technieken kan het gebruik van proefdieren voor biomedisch en veterinair onderzoek verminderen. “Maar deze technieken kunnen het onderzoek aan complexe interacties binnen een individu of tussen verschillende systemen momenteel nog niet volledig nabootsen”, weet Jan Langermans. “Het gebruik van proefdieren zal naar verwachting vooralsnog noodzakelijk blijven. Daarom is het van belang dat de wetenschap naast vervanging van dierproeven ook voortdurend blijft inzetten op een zo breed mogelijke verbetering van het welzijn van de proefdieren die nog wel nodig zijn voor het onderzoek.”

Welzijn steeds verder verbeteren

Welzijn is een begrip dat onlosmakelijk is verbonden met de 3V’s, en met name met Vermindering en Verfijning. De leerstoel gericht op welzijn van proefdieren is van belang om onderzoek te doen aan continue verfijning van dierproeven in de brede zin, waarbij ook ingezet wordt op vermindering van het aantal benodigde proefdieren. Dit onderzoek zal zich vooral richten op nieuwe technieken en methoden om welzijn van proefdieren steeds verder te verbeteren en zich ook inzetten voor verdere bewustwording hierover bij studenten, wetenschappers en de maatschappij. In samenwerking met Bas Rodenburg en Saskia Arndt van de afdeling Dier in Wetenschap en Maatschappij wil Langermans de dialoog met de maatschappij aangaan over gebruik en welzijn van proefdieren. Kernwoorden hierbij zijn realisme, bewustwording en transparantie.

Begindatum en -tijd
7 oktober 2019 16:15
Einddatum en -tijd
7 oktober 2019 17:15
Hoogleraar
Prof.dr. J.A.M. Langermans     
Leerstoel
Welzijn van Proefdieren
Oratie
Dierenwelzijn achter wetenschap, en wetenschap achter dierenwelzijn: Verantwoord gebruik van proefdieren