Oratie: Data science: een waanzinnige wetenschap!

Oratie van Dr. Daniel Oberski

tot

Op vrijdag 16 juni spreekt Dr. Daniel Oberski diens oratie uit, getiteld: Data science: een waanzinnige wetenschap! Dr. Daniel Oberski is per 15 juli 2021 benoemd tot hoogleraar bij de faculteit Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht om werkzaam te zijn op het vakgebied van ‘Datawetenschap in de gezondheidszorg.’

Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht nodigt iedereen uit tot het online bijwonen van de plechtigheid: de oratie is live te volgen via onderstaande link. Alleen genodigden kunnen de oratie fysiek bijwonen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (livestream link)
Hoogleraar
Dr. Daniel Oberski
Leerstoel
Datawetenschap in de gezondheidszorg
Titel oratie
Data science: een waanzinnige wetenschap!