2 april 2019 van 16:15 tot 17:15

Oratie Bas Rodenburg - OneWelfare: dierenwelzijn in balans met mens, milieu en maatschappij

Hoogleraar Dierenwelzijn Bas Rodenburg geeft 2 april zijn oratie over OneWelfare, wat de relatie benadrukt tussen dierenwelzijn, welbevinden van mensen en de impact op het milieu. OneWelfare is een bruikbaar concept om te kijken naar mens-dier relaties, maar ook om te kijken naar de veehouderij van de toekomst.

De veehouderij staat de komende jaren voor een aantal uitdagingen. Door de overgang naar een meer duurzame, circulaire landbouw wordt er meer gevraagd van het aanpassingsvermogen van dieren. Ook veranderen veehouderijsystemen onder invloed van de maatschappij. Dieren worden vaker in grote groepen gehouden en ingrepen om probleemgedrag te voorkomen zijn niet langer toegestaan. Om aan die uitdagingen te voldoen moeten we naar veehouderijsystemen die ruimte bieden aan de natuurlijke behoeftes van de dieren en hun aanpassingsvermogen ondersteunen. Daarnaast hebben we dieren nodig die goed om kunnen gaan met die complexere omgeving en zich daar goed in voelen.

Sensortechnologie
Vanuit het dierenwelzijnsonderzoek moeten we nieuwe methodes ontwikkelen om in nieuwe veehouderijsystemen het gedrag en welzijn van dieren te monitoren. Sensortechnologie biedt hiervoor steeds meer mogelijkheden en geweldige kansen om het aanpassingsvermogen en het welzijn van individuele dieren continu te monitoren. Dit kan veel opleveren voor zowel dierenwelzijns- als voor diergezondheidsonderzoek en onderwijs.

Belangrijk thema
Dierenwelzijn speelt een centrale rol bij de faculteit Diergeneeskunde. Issues op het gebied van dierenwelzijn zijn immers vervlochten met talloze onderwerpen en dilemma’s binnen de wetenschap, samenleving en het dierenartsenberoep.

Benoeming tot hoogleraar
Bij besluit van het college van bestuur per 1 mei 2018 is Prof. Dr. Ir. Bas Rodenburg benoemd tot hoogleraar bij de faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Hij is werkzaam op het vakgebied van dierenwelzijn.

Begindatum en -tijd
2 april 2019 16:15
Einddatum en -tijd
2 april 2019 17:15
Hoogleraar
Bas Rodenburg
Leerstoel
Dierenwelzijn
Oratie
OneWelfare: dierenwelzijn in balans met mens, milieu en maatschappij