30 mei 2017 van 16:15 tot 17:15

Oratie Bart Besamusca: Boeken uit Brugge

Prof. dr. Bart Besamusca. Foto Ed van Rijswijk
Prof. dr. Bart Besamusca. Foto Ed van Rijswijk

In zijn oratie Boeken uit Brugge. Over de materiële context van de Middelnederlandse literatuur bespreekt en demonstreert prof. dr. Bart Besamusca (Middeleeuwse Cultuur) zijn benadering van de Middelnederlandse literatuur.

Zijn uitgangspunt is de materiële filologie. Die invalshoek houdt in dat bij de bestudering van middeleeuwse teksten men ernstig rekening moet houden met de wijze waarop deze literatuur bewaard gebleven is. De materiële kenmerken van de boeken en de eigenaardigheden van hun tekstpresentatie beïnvloeden de receptie van teksten.

Deze benadering wordt geïllustreerd aan de hand van een laatmiddeleeuws handschrift dat in feite bestaat uit vier afzonderlijke handschriften. In deze handschriften, die in Brugge ontstaan zijn, is opvallend veel plaats ingeruimd voor teksten waarin meerdere talen (Latijn, Frans, Nederlands) gecombineerd worden. De handschriften waren bedoeld voor zelfstudie, de eigen (huiselijke) kring en het onderwijs. Zij getuigen van de dynamiek van de Brugse boekenwereld rond 1500.

Over Bart Besamusca

Bart Besamusca is hoogleraar Middelnederlandse tekstcultuur in internationaal perspectief. Zijn onderzoek richt zich op de verhalende middeleeuwse literatuur. Hij is verbonden aan de Afdeling Nederlands van het departement TLC en het Utrecht Centre for Medieval Studies. Sinds 2005 is hij Honorary President van de International Arthurian Society. Hij is verbonden aan het onderzoeksthema Institutions for Open Societies, waarin wetenschappers uit verschillende disciplines samenwerken om te onderzoeken hoe de kracht van samenlevingen wordt bepaald door de kwaliteit van haar instituties (zoals normen en waarden, netwerken, organisaties etc.).

Het begin van de Dicta Catonis. Oxford, Bodleian Library, Can. misc. 278, fol. 97v-98r. De tekst opent met een tweeregelige initiaal (fol. 97v, r. 7), dictum I,2 is gekopieerd op r. 13-14. Foto auteur, by permission of the Bodleian Libraries, Oxon.
Het begin van de Dicta Catonis. Oxford, Bodleian Library, Can. misc. 278, fol. 97v-98r. De tekst opent met een tweeregelige initiaal (fol. 97v, r. 7), dictum I,2 is gekopieerd op r. 13-14. Foto auteur, by permission of the Bodleian Libraries, Oxon.
Begindatum en -tijd
30 mei 2017 16:15
Einddatum en -tijd
30 mei 2017 17:15
Hoogleraar
Prof. dr. Bart Besamusca
Leerstoel
Middelnederlandse tekstcultuur in internationaal perspectief
Oratie
Boeken uit Brugge. Over de materiële context van de Middelnederlandse literatuur