13 februari 2018 van 16:15 tot 17:00

Oratie Barry Schouten over multi-mode en multi-device surveys

Prof. dr. Barry Schouten spreekt zijn oratie uit bij de aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar in de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht, in het bijzonder op het gebied van Methoden en Technieken: mixed-mode survey designs.

Schoutens oratie is getiteld ‘Multi-mode en multi-device surveys’. Hij spreekt zijn oratie uit op 13 februari om 16.15 uur in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht.

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd de plechtigheid bij te wonen.

Begindatum en -tijd
13 februari 2018 16:15
Einddatum en -tijd
13 februari 2018 17:00
Hoogleraar
Barry Schouten
Leerstoel
mixed-mode survey designs
Oratie
Multi-mode en multi-device surveys