Oratie Asghar Seyed-Gohrab: Pro Lingua Persica. Persian in Islamic Mystical Literature

tot
Prof. dr. Asghar Seyed-Gohrab. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Asghar Seyed-Gohrab. Foto: Ed van Rijswijk

Op 27 oktober houdt Asghar Seyed-Gohrab zijn oratie als hoogleraar Perzische en Iraanse Studies aan de Faculteit der Geesteswetenschappen. In zijn rede getiteld Pro Lingua Persica: Persian in Islamic Mystical Literature gaat hij in op de vraag hoe de Perzische mystieke dichters zoals Rumi en Hafez binnen de wereld van de islam een non-conformistische cultuur hebben gecreëerd om vorm te geven aan religiositeit, en het stimuleren van kritisch denken over het geloof en vroomheid.

Het werk van deze en andere Perzische dichters bevat een aantal essentiële kenmerken die moslims van de Balkan tot Bengalen eeuwenlang hebben geïnspireerd bij het vormgeven van hun religie, om er morele wijsheid uit te halen, en zin te geven aan het leven. Aan de hand van enkele voorbeelden neemt Seyed-Gohrab het publiek mee in de wereld van een islam die in de westerse media, met name de Nederlandse, weinig aandacht krijgt. Waarom keren deze dichters hun rug toe aan een eendimensionale lezing van de islam? Waarom bekritiseren ze het religieuze establishment, inclusief theologen, juristen, rechters en predikers om hun schijnheiligheid? Hoe kan een non-conformistische islamitische beweging paradoxaal genoeg bijdragen aan een religieuze cultuur?

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw (op uitnodiging) en via livestream voor iedereen te volgen
Hoogleraar
Asghar Seyed-Gohrab
Leerstoel
Perzische en Iraanse Studies
Titel oratie
Pro Lingua Persica: Persian in Islamic Mystical Literature