7 december 2018 van 16:15 tot 17:15

Oratie Annelien de Dijn: 'Vrijheid en gelijkheid: de idealen van de Atlantische Revoluties'

Prof. dr. Annelien de Dijn. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Annelien de Dijn. Foto: Ed van Rijswijk

Op 7 december 2018 houdt prof. dr. Annelien de Dijn haar oratie als hoogleraar Moderne Politieke Geschiedenis. De leerstoel is ondergebracht bij het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis.

Vanaf 1776 vochten revolutionairen, eerst in Amerika, later ook andere kant van de oceaan, voor vrijheid en gelijkheid; of, zoals de Fransen het uitdrukten, voor ‘liberté, égalité, fraternité’. Eindeloos herhaald op documenten, afbeeldingen, en publieke gebouwen zowel in Frankrijk als daarbuiten, werd dit uiteindelijk de bekendste politieke slogan aller tijden. Maar wat bedoelden de Atlantische revolutionairen eigenlijk met begrippen zoals ‘vrijheid’ en ‘gelijkheid’? Die vraag staat centraal in deze oratie. Professor de Dijn laat tenslotte zien waarom deze idealen ons vandaag nog steeds kunnen inspireren.

annelien de dijn

De Dijn haalde haar PhD in 2005 aan de Universiteit van Leuven. Daarna was zij verbonden als postdoctoraal onderzoeker aan Columbia University, U.C. Berkeley en het Notre Dame Institute for Advanced Study. Vervolgens werkte zij van 2011 tot 2017 aan de Universiteit van Amsterdam als universitair docent. Voor haar geschiedkundig onderzoek verwierf ze verschillende subsidies, waaronder een Senior Research Fellowship van de Alexander von Humboldt Foundation. 

onderzoek

Annelien de Dijn doet onderzoek naar de interactie tussen politiek en ideeën in de moderne tijd. Haar onderzoek vertrekt vanuit de vaststelling dat hedendaagse politieke systemen en praktijken niet toevallig tot stand zijn gekomen, noch kunnen ze alleen worden gezien als het product van machtspolitiek of padafhankelijkheid. In plaats daarvan kregen de politieke systemen van vandaag in belangrijke mate vorm op basis van specifieke normatieve ideeën en waarden. Om de politieke wereld waarin we vandaag leven te begrijpen, moeten we dan ook de denkbeelden en beweegredenen in kaart brengen van de historische actoren die aan de grondslag lagen van de moderne politiek.

Begindatum en -tijd
7 december 2018 16:15
Einddatum en -tijd
7 december 2018 17:15
Hoogleraar
Prof. dr. Annelien de Dijn
Leerstoel
Moderne Politieke Geschiedenis
Oratie
Vrijheid en gelijkheid: de idealen van de Atlantische Revoluties