Opleiding Specialisatie Strafrecht (=VOL)

tot

De Opleiding Specialisatie Strafrecht behandelt het brede spectrum van het formele en materiële strafrecht alsmede de internationale (Europese) en EVRM aspecten. De praktijk van de strafrechtadvocaat staat hierbij centraal. 

Doelgroep

Advocaten die beschikken over een stageverklaring en minimaal vier jaar ervaring hebben als strafrechtadvocaat en de 'Leergang Strafrechtelijk Bewijsrecht' van de Vrije Universiteit of de 'Profileringscursus' van het Willem Pompe Instituut met goed gevolg hebben afgesloten OF 

Advocaten die beschikken over een stageverklaring en meer dan acht jaar ervaring hebben als strafrechtadvocaat en in de voorafgaande twee jaar cursussen strafrecht hebben gevolgd waarvoor in totaal ten minste 10 PO-punten zijn behaald.

Programma

De opleiding bestaat uit vijf onderwijsblokken. Tijdens de opleiding wordt ruimschoots aandacht besteed aan:

  • het Nederlands strafprocesrecht: tenlastelegging, bewijsrecht, exceptieve verweren, rechtsmiddelen en cassatietechniek, gedragsrecht, dwangmiddelen, voordeelontneming, jeugdstraf(proces)recht;

  • Penitentiair recht (samen met jeugdstraf(proces)recht) en tbs;

  • Bijzonder strafrecht materieel en formeel;

  • Grensoverschrijdende aspecten van het strafproces: Europees strafrecht en Internationaal samenwerking;

  • Materieel strafrecht.

Let op: het maximum aantal deelnemers voor de aankomende editie is bereikt. U kunt zich aanmelden voor de volgende editie (september). 

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Meer informatie
Meer informatie over het programma en aanmelden