2 september 2019 van 15:45 tot 17:15

Opening van het Academisch Jaar 2019–2020

Werknemers en studenten van de universiteit geven elkaar waardering en erkenning.

Op 2 september, viert de universiteit feestelijk de Opening van het Academisch Jaar. in de Domkerk. Belangrijke personen uit de universitaire wereld geven toespraken. Daarnaast reikt de rector magnificus de studentenprijzen uit.

U bent van harte welkom. Indien u de Opening bij wilt wonen, wordt u verzocht zich voor 20 augustus a.s. te registreren.

Erkennen en Waarderen

Het thema is Erkennen en Waarderen. De wetenschap is in transitie. Het tijdperk dat wetenschappers voornamelijk worden gewaardeerd op publicaties in toptijdschriften loopt ten einde. Onderwijs en public engagement zijn minstens zo belangrijk. Net als leidinggevende kwaliteiten.

We willen een gemeenschap zijn die teams koestert en alle talenten een plaats geeft. En dat alles in een veilige werkomgeving. De vraag is hoe we samen met het niet-wetenschappelijk personeel en studenten zo’n cultuur scheppen en woorden omzetten in dagelijkse praktijk. De Opening van het nieuwe Academisch Jaar lijkt ons een uitgelezen moment om hierbij stil te staan.

Toespraken, prijzen en muziek

Met bijdragen van Stan Gielen (voorzitter NWO), Belle Derks van De Jonge Akademie, en Annetje Ottow (vicevoorzitter CvB). Daarnaast worden de studentenprijzen uitgereikt en bespreekt voorzitter Anton Pijpers de algemene bestuurlijke actualiteit. Het muzikale intermezzo wordt verzorgd door Archie’s Grand Adventure.

Begindatum en -tijd
2 september 2019 15:45
Einddatum en -tijd
2 september 2019 17:15
Meer informatie
Kabinetszaken