tot

About balance and well-being

Opening Academisch Jaar 2018-2019

Op 3 september viert de Universiteit Utrecht de Opening van het Academisch Jaar feestelijk in de Domkerk. De viering staat in het teken van vitaliteit van de universiteit en haar medewerkers en studenten. Ook reikt de rector de studentenprijzen uit.

Livestream

▼ De livestream start even voor 16.00 uur, wanneer de opening begint.

About balance and well-being

De vitaliteit van onze universiteit hangt af van die van onze studenten en medewerkers. Hoe geven we bevlogenheid ruim baan in een competitieve globaliserende sector, terwijl budgetten onder druk staan? Hoe zorgen we ervoor dat we een universiteit blijven waar talent zich graag mee wil verbinden?

Potlood balanceert op een vinger.

PROGRAMMA

Aan de start van het nieuwe academisch jaar willen we de uitdagingen en zorgen rondom werkdruk niet uit de weg gaan, maar de aandacht geven die het verdient. Wat is er nodig voor meer balans en welzijn? Verschillende perspectieven op deze vraag passeren de revue.
 

  • Welkomstwoord door Annetje Ottow, vice-voorzitter van het college van bestuur.
  • Hoogleraar Tanja van der Lippe geeft in de openingsrede een brede analyse van druk zijn en balanceren in een samenleving waar instituties voortdurend schuiven.
  • Het Utrechts Studenten Koor en Orkest verzorgt een muzikaal intermezzo.
  • Rector Henk Kummeling reikt de studentenprijzen uit.
  • Voorzitter van het college van bestuur Anton Pijpers gaat specifieker in op werkdruk en balans binnen onze universiteit en wat dat betekent voor onszelf.
  • Achteraf stelt het Academiegebouw haar Aula open voor een receptie.
Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Domkerk, Utrecht
Aanmelden

Aanmelding is gesloten.

Meer informatie
Afdeling Kabinetszaken