5 september 2016 van 16:00 tot 18:00

Opening Academisch Jaar 2016-2017

Groepsfoto van professoren die meedoen aan Meet the Professor.
Meet the Professor 2016. Wetenschapsknooppunt UU, fotograaf: Lize Kraan

Op 5 september wordt de Opening van het Academisch Jaar feestelijk gevierd in de Domkerk.

Sander Dekker en Robbert Dijkgraaf

Dit jaar zullen Sander Dekker en Robbert Dijkgraaf een toespraak houden. Ook worden de jaarlijkse Studentenprijzen uitgereikt aan studenten die uitmuntend presteren in en buiten hun studie.

Programma
16:00 uur:

Welkomstwoord door Mr. Marjan Oudeman, Voorzitter van het College van Bestuur

16:10 uur:

Drs. Sander Dekker, Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: ‘De waarde van wetenschap’.

16:30 uur:

Prof.dr. Robbert Dijkgraaf, Director van en Leon Levy Professor bij het Institute for Advanced Study in Princeton, over: ‘Fundamentele wetenschap en het algemeen belang’.

16:50 uur:

Remy van Kesteren, muzikaal intermezzo.

17:00 uur:

Uitreiking Studentenprijzen.

Aansluitend:

Receptie in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29.

De viering in de Domkerk is op 5 september vanaf 16:00 uur te volgen via een livestream en op een groot scherm op het Domplein.

Begindatum en -tijd
5 september 2016 16:00
Einddatum en -tijd
5 september 2016 18:00
Meer informatie
Afdeling Kabinetszaken