4 oktober 2017 van 16:15 tot 17:15

Promotie Sander van den Bogert

Onvoldoende doelmatigheid en transparantie in klinisch geneesmiddelenonderzoek

Pillen

Jaarlijks worden in Nederland zo’n 600 klinische geneesmiddelenstudies aangemeld bij de geacrediteerde medisch-ethische toetsingscommissies (METCs). Promovendus Sander van den Bogert ging na wat er van deze studies terechtkomt na de beoordeling door de METC. Daarnaast onderzocht hij hoe de gegevens hierover, die de regulerende overheidspartijen routinematig verzamelen, kunnen worden ingezet om de efficiëntie van de regulering te verhogen.

Verspild

Van den Bogert vond dat 45 procent van alle klinische geneesmiddelenstudies die in 2007 door de METCs werden beoordeeld, op een goede manier zijn uitgevoerd en gerapporteerd in de wetenschappelijke literatuur. Dit impliceert dat de investeringen in meer dan de helft van alle klinische geneesmiddelenstudies (deels) zijn verspild. Ook betekent dit dat de ethische norm dat alle studies met proefpersonen moeten worden gepubliceerd, vaak niet wordt nagekomen.

Bias

Daarnaast is het waarschijnlijk dat veel studies niet worden gepubliceerd omdat de resultaten onvoordelig zijn voor de onderzoekers of sponsor. De kans op bias in de wetenschappelijke literatuur over geneesmiddelen is daarom groot.

Maatregelen

Van den Bogert concludeert daarom dat verdere maatregelen nodig zijn om de transparantie van klinisch geneesmiddelenonderzoek te verbeteren. Regulerende instanties zoals METC’s zouden actiever moeten gaan toezien op het tijdig publiek maken van studieresultaten en -protocollen. Ook stelt hij dat de beloningsstructuur binnen academische en commerciële onderzoeksinstellingen aangepast moet worden, zodat niet alleen de studies met een hoge impact of significante positieve resultaten worden beloond.

Symposium 'De levensloop van klinische geneesmiddelenontwikkeling'

Voorafgaand aan de verdediging wordt door Van den Bogert en zijn begeleiders een symposium georganiseerd waarin sprekers vanuit verschillende invalshoeken de thema’s van efficiëntie en transparantie van klinisch geneesmiddelenonderzoek belichten. Zie het programma hieronder.

Het symposium start om 12.00 uur (lunch inclusief), en wordt gehouden in Sociëteit “De Vereeniging”, Mariaplaats 14 te Utrecht. Aanmelden is open voor alle belangstellenden en kan via e-mail: C.A.vandenBogert@uu.nl.

Symposiumvoorzitters: prof. Bert Leufkens en prof. Gerard Koëter

Programma 

12:30 uur: Hoeveel klinische geneesmiddelenstudies behalen hun optimale doel?
Sander van den Bogert, Universiteit Utrecht / Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

12:45 uur: Eradicating selective outcome reporting: ethics boards, funders and text mining
dr. Gerben ter Riet, Universiteit van Amsterdam

13:10 uur: Antidepressants in the treatment of anxiety disorders: an overview of reporting biases.
dr. Annelieke Roest, Rijksuniversiteit Groningen

13:35 uur: Pauze

13:55 uur: Graag meer effectieve (dure) geneesmiddelen
prof. Sander van Deventer, Forbion Capital Partners

14:20 uur: Klinisch geneesmiddelenonderzoek; over wie gaat dat eigenlijk?
dr. Rolf Groenwold, Universitair Medisch Centrum Utrecht

14:45 uur: Trends in drug registrations: differences in innovation across therapeutic areas
prof. Joop van Gerven, Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

15:10 uur: Discussie en afsluiting

Begindatum en -tijd
4 oktober 2017 16:15
Einddatum en -tijd
4 oktober 2017 17:15
Promovendus
C.A. (Sander) van den Bogert
Proefschrift
Trials & Tribulations. Studies on the fate, transparency and efficiency of clinical drug trials
Promotor(es)
prof.dr. H.G.M. Leufkens
Co-promotor(es)
dr. P.C. Souverein